CV Recycling

Wat doet u met uw
oude CV-ketel?
Laat ‘m recyclen!

Heeft u een nieuwe CV-ketel? Wat doet u met de oude? Wist u dat die niet zomaar door elk sloopbedrijf verwerkt mag worden? Er gelden strenge regels voor de verwerking van afgedankte CV-ketel. Alleen een bedrijf met CENELEC-certificering mag dat doen.

U krijgt een vergoeding

CV Recycling.nl is als een van de weinige in Noordoost-Nederland CENELEC (WEEELABEX)-gecertificeerd. Wij zorgen voor de verantwoorde en duurzame afvoer en verwerking van oude CV-ketels. Wij halen de ketel bij u thuis op en verwerken die volgens de wettelijke voorschriften. Veilig, vertrouwd en u heeft er geen omkijken naar. U krijgt er zelfs nog een vergoeding voor.

De voordelen voor u

  • We halen uw afgedankte CV-ketel bij u op
  • We verwerken alle materialen volgens de 
wettelijke regels
  • U heeft er geen omkijken naar: neem contact op en het is geregeld
  • U draagt bij aan duurzame verwerking en recycling
  • U krijgt een eerlijke vergoeding voor uw oude, afgedankte ketel

CV-recycling levert zoveel op

Een groot deel van de afgedankte CV-ketels in Nederland wordt nog steeds niet volgens de wettelijke regels gedemonteerd. De metalen en andere materialen komen dan vaak op een verkeerde plek terecht en zorgen daar voor milieuschade. Zo draagt u onbewust bij aan onnodige belasting van de leefomgeving. Verantwoorde recycling van uw oude CV-ketel zorgt ervoor dat veel van die materialen op een duurzame manier hergebruikt kunnen worden. Bovendien worden de restmaterialen milieuvriendelijk verwerkt. Door uw CV-ketel te laten verwerken door een erkend en CENELEC-gecertificeerd bedrijf, draagt u bij aan hergebruik en minder milieuschade. Kies voor gecertificeerde recycling en help mee aan een schonere, circulaire toekomst

Over CV Recycling.nl in Zwolle

CV Recycling.nl in Zwolle is een van de weinige CENELEC/WEEELABEX-gecertificeerde recyclingbedrijven in Noordoost-Nederland. Wij verwerken al jaren allerlei reststromen
en -materialen op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier. We zijn actief in heel Nederland. Wilt u meer weten over onze visie en onze werkwijze?
Neem dan contact met ons op.