CV Recycling

Duurzaam en verantwoord

Een heel groot deel van de afgedankte CV-ketels in Nederland wordt nog steeds niet volgens de wettelijke regels gedemonteerd. De metalen en andere materialen komen dan vaak op een verkeerde plek terecht en zorgen daar voor ernstige milieuschade. Verantwoorde recycling van CV-ketels zorgt er juist voor dat veel van die materialen op een duurzame manier hergebruikt kunnen worden. Voor bedrijven is dat een wezenlijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) bepaalt dat alle elektronische apparaten moeten worden ingenomen en uit elkaar gehaald door CENELEC-gecertificeerde bedrijven. Als gecertificeerd bedrijf kunnen wij ervoor zorgen dat bruikbare materialen worden hergebruikt en restmaterialen duurzaam en groen worden verwerkt.

Op naar een schonere toekomst
Zo levert u een belangrijke bijdrage aan hergebruik. U voorkomt onnodige milieuschade en zorgt ervoor dat materialen niet verloren gaan en een nuttig tweede leven krijgen. Met uw keuze voor een gecertificeerd verwerkingsbedrijf, brengt u een schonere toekomst en een circulaire economie dichterbij